Een dag zonder content management is een dag zonder kennisverrijking

Dag 4. Geen tijd gehad om te studeren. Of toch? Learning-on-the-job. Gewoon even een stukje schrijven kan dus niet. Je moet continu alert blijven. Wat bedoelt de klant werkelijk? Is het consistent met wat we eerder zeiden? Sluit het aan bij de positionering van het merk? Je woorden met zorg kiezen. De spellingsregels van het merk checken. Volkskrant Beeldende Kunst Prijs

Moet de Volkskrant Beeldende Kunstprijs toch als de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs geschreven worden? Ja dus, scherp opgemerkt. Dank je wel.  En dan snel alle tekstjes nalopen waar die naam in voorkomt. Ik weet zeker dat ik er een of twee over het hoofd zie. Zo gaat dat. Dus toch een leerzame dag. Content management is organiseren, verbanden leggen, zorgvuldig te werk gaan. En dan pas komt het creatieve proces. Iets moois mooi zeggen.

Morgen verder, want dan zit ik met klant Z de hele ochtend naar content te kijken. En naar statistieken. Het volgende onderwerp van de Tij Studiekalender.

Geef een reactie