Contentplan

Contentmanagement omvat alle activiteiten die nodig zijn om een website en alle online promotiemiddelen en – media te voorzien van actuele content. Om contentmanagement goed te regelen, maken we gebruik van een contentplan.

Het contentplan is een plan om alle corporate en productinformatie van een organisatie goed te verdelen over de website en de artikelen voor het genereren van leads. We streven naar een samenhangend geheel van teksten dat lezers stimuleert door te lezen en uiteindelijk de gewenste actie te laten ondernemen. Van groot belang is de onderlinge samenhang, zowel qua inhoud en boodschap als qua planning en timing. Het plan heeft een looptijd van ca. 12 maanden.

contentplan

Daarnaast benutten we het contentplan om nieuwsbrieven te vullen met actuele onderwerpen die gerelateerd zijn aan de content op de website en in de artikelen. En om verdere invulling te geven aan de Adwords zoekwoorden en landing pages.

Het Contentplan komt het beste uit de verf in combinatie met Google Analytics, voor een  goed inzicht in het klikgedrag dat de content veroorzaakt.

Contentplan in het kort:

• Bestaande informatie optimaal verdelen over teksten voor de website en artikelen.
• Bepalen welke onderwerpen we gebruiken voor nieuwsbrieven en Adwords.
• Zorgen voor interessante links die mensen stimuleren verder te lezen.

Het Contentplan zorgt voor logische verbanden tussen informatie en onderwerpen voor leadgeneratie. Ieder onderwerp bestaat uit een aantal items. Ieder item bestaat uit een webtekst, een artikel, een nieuwsbriefonderwerp en Adwords. Samen vormen ze één verhaallijn die van een sitebezoeker een lead maakt.

Stappen contentplan

Het opstellen van een contentplan bevat een aantal stappen:

1. Analyseren van de beschikbare corporate en productinformatie. Bijvoorbeeld via een workshop waarbij de klant “alles” aan beschikbare informatie aandraagt. Denk o.a. aan folders, handleidingen, offertes, SLA’s, hun eigen rapportages, klantreacties. Overal kunnen we interessante informatie vinden. Vergeet de afdeling R&D niet; zij hebben vaak de leukste onderwerpen en mooiste plaatjes.

2. Uitsplitsen van de informatie en de relevantie van die informatie voor het proces van leadgeneratie bepalen. Persona’s definiëren om te bepalen wie welke informatie op welk (koop)moment nodig heeft. Onderscheid beslissers, gebruikers en beïnvloeders.

3. Ontwikkelen van een aantal “verhaallijnen” voor het proces van leadgeneratie. Iedere verhaallijn bestaat uit een serie items die onderling gelinkt zijn. Samen vormen ze een compleet verhaal over een onderwerp. Een geïnteresseerde lezer (persona) moet in principe het complete verhaal willen lezen (en zichzelf daarmee als lead kwalificeren).

4. Verhaallijnen aan elkaar koppelen.

5. Opstellen van een planning voor het publiceren van de webteksten en artikelen. In deze planning staat ook de verzending van nieuwsbrieven en social media care.

6. Schrijven van alle webteksten en artikelen op basis van de verhaallijnen en planning.

7. Schrijven van de teksten voor de nieuwsbrieven en Adwords + landing pages in lijn met de planning.

8. Opstellen maandrapportages over het klikgedrag op de site, leesgedrag nieuwsbrieven, Adwords en andere bronnen.