Privacy

Tij Communicatie & Content garandeert dat persoonlijke informatie die u verstrekt strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden zal worden verkocht. Wij gebruiken deze persoonlijke informatie uitsluitend om een zo goed mogelijke service te kunnen verlenen en voor toezending van de door u aangevraagde informatie.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Gerard Challa, Tij Communicatie & Content (voortaan Tij) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Tij (www.tijcommunicatie.com) verstrekt. Tij kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw e-mailadres

WAAROM TIJ GEGEVENS NODIG HEEFT
Tij verwerkt uw persoonsgegevens om via e-mail contact met u op te nemen.

HOE LANG TIJ GEGEVENS BEWAART
Tij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet bewaard als er geen vervolgcontact of overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Tij verstrekt uw persoonsgegevens alléén om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar gerard.challa@tijcommunicatie.nl. Tij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, uw verzoek verwerken.

GEGEVENS BEVEILIGEN
Tij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij vragen kunt u contact opnemen met gerard.challa@tijcommunicatie.nl.