Wie is Tij

Het werkterrein van Tij is communicatie en content. Content gaat over de boodschap en informatie die u wilt overbrengen. Communicatie gaat over de manier waarop. Strategie, positionering en imago zijn het startpunt. Het eindpunt is een professionele aanpak van communicatie en internetzaken.

Bakens voor communicatie
Communicatie moet iets te weeg brengen bij de ontvanger: we proberen kennis, houding en gedrag te beïnvloeden. Daarom zoekt Tij voor iedere klant naar bakens voor communicatie: strategieën en creatieve ideeën om in overvolle markten toch op te vallen en boven de eindeloze vlakten van concurrenten uit te steken.

Tij is van Gerard Challa
Ik heb Tij in 2002 opgericht om mijn ideeën over marketing, communicatie en internet zelfstandig in de praktijk te brengen. Geen specialisme op een van deze terreinen, maar juist overkoepelend bezig zijn. Mijn ervaringen bij reclamebureaus, webbureaus en adverteerders/opdrachtgevers heb ik gebundeld en wil ik via Tij in de markt zetten.

Abonnementsmodel
Ik maak veel gebruik van het abonnementsmodel. Voor een aantal klanten zelfs al jaren. Dat betekent dat ik mijn klanten continu gevraagd en ongevraagd van dienst kan zijn op alle terreinen van communicatie en content. Uiteraard werkt Tij ook projectmatig voor klanten.

Partners van Tij
Tij werkt nauw samen met Lead Today voor online leadgeneratie, André Brocatus voor interaction design, Link Design voor uiteenlopende design- en communicatieprojecten, Up2Technology voor de bouw van websites en webtools, A Fact voor reclame- en DM-projecten en ZOAB voor conceptontwikkeling en copy writing.

Niet nieuw, wel goed
Tij zorgt voor visie, daden en continuïteit. De focus is gericht op advies, organisatie en creativiteit. Tij stelt u zèlf in staat goed onderbouwd de benodigde activiteiten uit te voeren.

De werkwijze van Tij is niet vernieuwend. Dat zou ook ongeloofwaardig zijn. Het draait juist om de optelsom van jarenlange ervaring van mij en alle mensen waar ik mee samenwerk. Dat maakt het mogelijk beleid uit te stippelen, inspiratie en creativiteit te ontplooien en budgetten efficiënt in te zetten.

Het is vooraf meestal niet te voorspellen hoe de oplossing eruit gaat zien. Dat hoeft ook niet. Beter van niet zelfs, want dan zien we weer allerlei mogelijkheden over het hoofd. En dat is zonde en niet nodig.

Probeer Tij zelf
Ik nodig u van harte uit uw kans te grijpen en te zien of u meer uit communicatie en internet en uw budget kunt halen. Mail of bel: 06 10 922 048.