Wie is Tij

Het werkterrein van Tij is communicatie en content. Content gaat over de boodschap en informatie die u wilt overbrengen. Communicatie gaat over de manier waarop. Strategie, positionering en imago zijn het startpunt. Het eindpunt is een professionele aanpak van communicatie en internetzaken.

Bakens voor communicatie
Communicatie moet iets teweeg brengen bij de ontvanger: we proberen kennis, houding en gedrag te beïnvloeden. Daarom zoekt Tij voor iedere klant naar bakens voor communicatie: strategieën en creatieve ideeën om in overvolle markten toch op te vallen en boven de eindeloze vlakten van concurrenten uit te steken.

Tij is van Gerard Challa
Ik heb Tij in 2002 opgericht om mijn ideeën over content, communicatie en online marketing zelfstandig in de praktijk te brengen. Geen specialisme op een van deze terreinen, maar juist overkoepelend bezig zijn. Mijn ervaringen bij reclamebureaus, webbureaus en adverteerders/opdrachtgevers heb ik gebundeld en zet ik via Tij in de markt voor de meest uiteenlopende klanten (vaak B2B).

Abonnementsmodel
Ik werk zowel op offertebasis als met een abonnementsmodel. Voor een aantal klanten zelfs al meer dan 15 jaar. Het voordeel van het abonnement is dat de klant en ik snel kunnen schakelen op alle terreinen van communicatie en content.

Niet nieuw, wel goed
De werkwijze van Tij is niet vernieuwend. Dat zou ook ongeloofwaardig zijn. Het draait juist om de optelsom van jarenlange ervaring van mij en alle mensen waar ik mee samenwerk. Dat maakt het mogelijk beleid uit te stippelen, inspiratie en creativiteit te ontplooien en budgetten efficiënt in te zetten.

Probeer Tij zelf
Ik nodig u van harte uit uw kans te grijpen en te zien of u meer uit communicatie en internet en uw budget kunt halen. Mail of bel: 06 10 922 048.