Normaal hebben updates van Google’s zoekmachine dierennamen als Penguin, Panda en Hummingbird. Maar de laatste update heet BERT. Ik bespaar je het acroniem, het komt erop neer dat Google zoekvragen beter probeert te begrijpen vanuit de mens die de vraag stelt. Als het goed is, sluit het antwoord, het zoekresultaat, nauwer aan op de, Read More